ගෙදර යන ගමන් එන්න ගුටි දෙන්න..!

-කේ. සංජීව-සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයට අයත් බොරැල්ල කොටාපාරේ වෙළඳසැලකදී පසුගිය 22 දා තරුණියකට එහි කාර්‍ය මණ්ඩලය අමානුෂික ලෙස පහරදෙන දර්ශන අන්තර්ගත සීසීටීවී වීඩියෝවක් මේ වනවිට සමාජ මාධ්‍යයේ ප්‍රසිද්ධියට පත්වී ඇත. සමාජ…

Continue Readingගෙදර යන ගමන් එන්න ගුටි දෙන්න..!