20ට එරෙහි මුළු පෙත්සම් ගණන 39 ක් දක්වා ඉහළට

රජය විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබෙන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විසිවන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත අභියෝගයට ලක් කරමින් අද (28) වන විට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ පෙත්සම් 39ක් ගොනු කර තිබේ. ඉකුත් සිකුරාදා නිමවන විට ගොනු…

Continue Reading20ට එරෙහි මුළු පෙත්සම් ගණන 39 ක් දක්වා ඉහළට