20ට එරෙහිව තවත් පෙත්සම් 6ක්; 20ට එරෙහි මුළු පෙත්සම් ගණන 12 දක්වා ඉහළට

රජය විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබෙන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 20වන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත අභියෝගයට ලක්කරමින් අද (24) දිනය අවසන් වන විට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත පෙත්සම් 12 ක් ඉදිරිපත් වී ඇති බවට වාර්තාවේ. …

Continue Reading20ට එරෙහිව තවත් පෙත්සම් 6ක්; 20ට එරෙහි මුළු පෙත්සම් ගණන 12 දක්වා ඉහළට