20ට එරෙහිව SJB – TNA ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට – පෙත්සම් ගණන 07ට නගී

20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට එරෙහිව අද (23) සමගි ජන බලවේගය විසින් ද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනු කළා. ආණ්ඩුව විසින් ඊයේ (22) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙ 20 වන…

Continue Reading20ට එරෙහිව SJB – TNA ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට – පෙත්සම් ගණන 07ට නගී