අගමැතිගේ බලය අහිමිවනවායැයි ඇති චෝදනාව සාධාරණ ද?

අදහස් දැක්වීම ජනාධිපති නීතිඥ ආචාර්ය ජයතිස්ස ද කොස්තා  20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගැන දේශපාලන සාකච්ඡාව දිනෙන් දින උණුසුම් වෙමින් තිබේ. ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් ම මෙන් ම විපක්ෂයේන ද පළ වන අදහස්…

Continue Readingඅගමැතිගේ බලය අහිමිවනවායැයි ඇති චෝදනාව සාධාරණ ද?