දේශපාලනය එපා සෞඛ්‍යයට භාර දෙන්න.

නව කොරෝනා වෛරසය නිසා ඇතිවන රෝගී තත්ත්වයේ තෙවැනි වටය ප‍්‍රහාරයෙන් තදින්ම බැට කන රටක් බවට ශ‍්‍රී ලංකාව මේ වනවිට පත්ව ඇත. පළමු වටයේදී එල්ල වූ ප‍්‍රහාරය සාර්ථක ලෙස මර්දනය කිරීමට…

Continue Readingදේශපාලනය එපා සෞඛ්‍යයට භාර දෙන්න.