කොරෝනා අස්සේ ජාත්‍යන්තර හෙද දිනය

හෙද සේවයේ නිර්මාතෘවරිය ෆ්ලොරන්ස් නයිටිංගේල් මැතිනියගේ ජන්ම දිනයට සමඟාමීව සෑම වර්ෂයකම මැයි 12වැනිදා සමරනු ලබන ජාත්‍යන්තර හෙද දිනය ඊයේ දිනට යෙදී තිබිණි. ජාත්‍යන්තර හෙද දිනය එලෙස සමරන විට මෙරට කොරෝනා…

Continue Readingකොරෝනා අස්සේ ජාත්‍යන්තර හෙද දිනය