සර්ව පාක්ෂික සමුළුවක් අවශ්‍යයද?

කොවීඩ් වසංගතයෙන් රට බේරා ගැනීම සඳහා සියලු පක්ෂ සහභාගිත්වයෙන් සර්ව පාක්ෂික සමුලුවක් කැඳවන්නයි සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් කොළඹදී මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින් ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කළහ. සමගි ජන බලවේගය නායක විපක්ෂ…

Continue Readingසර්ව පාක්ෂික සමුළුවක් අවශ්‍යයද?