සංචරනයද?ලොක්ඩවුන්ද?

සංචරනයද?ලොක්ඩවුන්ද? COVID-19 වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වීම හේතුවෙන්  පළාත් අතර ගමන් තහනම් පැනවීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. ජනාධිපති ප්‍රකාශක කිංස්ලි රත්නායක මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට මැයි 30…

Continue Readingසංචරනයද?ලොක්ඩවුන්ද?