යහපාලනය සහ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම.

2015 ජනාධිපතිවරණයට රනිල් ආවෙ නැත්තේ තමන්ට එම ජනාධිපතිවරණයෙන් දිනන්න බැරි බව රනිල් හොඳ හැටි දැන සිටි නිසාය. ඒ මොහොතේ රටේ තිබුණු තත්ත්වය අනුව රනිල් ඇතුළු යූ.ඇන්.පී.ය සිතුවේ පිටින් අපේක්ෂකයකු හයර්…

Continue Readingයහපාලනය සහ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම.