உழைக்கும் மக்களுக்கான நாள் இன்று

உழைக்கும் வர்க்கத்திற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட நாள் இன்றாகும். மே தினம் தொழிலாளர்களின் உழைப்புக்கு ஒரு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்ட நாள் ஆகும். உடல் உழைப்பைக் கொண்டு, மனித இயக்கத்திற்கு அடித்தளமாக இருக்கும் உழைப்பாளர்கள், தமது உரிமைகளை வென்றெடுக்க நெடுங்காலம் போராடி வேண்டியிருந்தது. இந்த நீண்ட…

Continue Readingஉழைக்கும் மக்களுக்கான நாள் இன்று