ශ්‍රී ලංකාවේ සිට සිංගප්පූරුවට ඒම තහනම්

බංග්ලාදේශය, නේපාලය, පාකිස්තානය සහ ශ්‍රී ලංකාව යන රටවල මෑතක දී සංචාරය කර ඇති පුද්ගලයින් හට සිය රටට ඇතුළු වීම තහනම් කරනු ලබන බව සිංගප්පූරුවේ COVID-19 බහු අමාත්‍යාංශ කාර්ය සාධක බලකාය…

Continue Readingශ්‍රී ලංකාවේ සිට සිංගප්පූරුවට ඒම තහනම්