දින තුනක දී රු. බිලියන 140ක් අහිමි වෙයි.

කොළඹ කොටස් ‌වෙළෙඳපොළ මිල දර්ශක ඊයේ  දිනයේ දී දැවැන්ත කඩාවැටීමකට ලක්විය. මෙහිදී පූර්ව ගනුදෙනු දිනයට සාපේක්ෂව සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය ඒ්කක 165.95 ක හෙවත් 2.29%ක පහළ යාමක් වාර්තා කළ…

Continue Readingදින තුනක දී රු. බිලියන 140ක් අහිමි වෙයි.