අගමැතිගේ විශේෂ ප්‍රකාශය.

අප්‍රේල් 21 පාස්කු ඉරිදා එල්ල වූ කුරිරු ප්‍රහාරයේ වගකිව යුතු සියලු දෙනා නීතිය හමුවට ගෙන ඒමට දැනටමත් කටයුතු කරමින් සිටින බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.  එවන් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් නැවත…

Continue Readingඅගමැතිගේ විශේෂ ප්‍රකාශය.