ඇස්ට්‍රාසෙනිකා,සීනෝෆාම් සහ ස්පුට්නික් V.

ඉන්දියාව ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත් අපනයනය කිරීමේ තහනමක් පනවා නැතැයි ශ්‍රි ලංකාවේ ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය සඳහන් කරයි. ඉන්දියාවේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය ඉකුත් 2 වැනිදා ඒ් බව තහවුරු කර ඇතැයි ද මහ කොමසාරිස්…

Continue Readingඇස්ට්‍රාසෙනිකා,සීනෝෆාම් සහ ස්පුට්නික් V.