இலங்கையின் நிதி வரலாற்றில் விசேட நாள் இன்று

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றுக்கான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி இன்று மேலும் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது. இதன்படி அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் விற்பனை விலை 202.04 ரூபாயாக பதிவாகியுள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதங்களின் அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அண்மைய நாட்களில் அமெரிக்க டொலர்…

Continue Readingஇலங்கையின் நிதி வரலாற்றில் விசேட நாள் இன்று