20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් විගණකාධිපතිගේ බලය කප්පාදු කරන හැටි

20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සිදු කළ ‘සෞභාග්‍ය යේ ආණ්ඩුව‘ ‘විගණකාධිපතිගේ බලය අඩු කරන්නට උත්සහ දරපු පළමු ආණ්ඩුව විදිහට  ඉතිහාසයට එක්වෙනවා යැයි හිටපු ආණ්ඩුකාර රජිත් කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.…

Continue Reading20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් විගණකාධිපතිගේ බලය කප්පාදු කරන හැටි