ශ්‍රීලංකාවට වඩාත් සුදුසු ආණ්ඩුක්‍රමය.

ශ්‍රීලංකාවට වඩාත් සුදුසු ආණ්ඩුක්‍රමය කෙසේ විය යුතුද යන සංවාදය මේ මොහොතේ රට තුළ වැඩි වශයෙන් කතාබහට ලක්වන මාතෘකාවක්. එවැනි පසුබිමක ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතා…

Continue Readingශ්‍රීලංකාවට වඩාත් සුදුසු ආණ්ඩුක්‍රමය.