සංචාරක වීසාවලින් මැදපෙරදිග රැකියාවලට යෑමෙන් ඩොලර් බිලියන අටක් රටට අහිමියි

සංචාරක වීසා මගින් මැදපෙරදිග රටවලට යන ශ‍්‍රී ලාංකිකයන් එරට රැකියාවල නියුක්ත වීම හේතුවෙන් එම රටවලින් ශ‍්‍රී ලංකාවට මෙතෙක් ලැබෙමින් තිබූ විශාල මුදල් ප‍්‍රමාණයක් අහිමි වෙන බව බලපත‍්‍රලත් විදේශ රැකියා නියෝජිත…

Continue Readingසංචාරක වීසාවලින් මැදපෙරදිග රැකියාවලට යෑමෙන් ඩොලර් බිලියන අටක් රටට අහිමියි