මහා ශිව රාත්‍රී දිනය අද.

ලොව පුරා හින්දු බැතිමතුන් අද ආගමික වතාවත්වලට මුල්තැන දෙමින් මහා ශිව රාත්‍රී දිනය සමරනු ලබයි. හින්දු දහමට අනුව දෙවියන් අතුරින් ලොව බලවත්ම දෙවියන් තමා යන්න ශිව දෙවියන් ලොවට විදහා දැක්වු…

Continue Readingමහා ශිව රාත්‍රී දිනය අද.