කොවිඩ් -19 ලෝක වසංගතයට වසරයි.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කොවිඩ් -19 වෛරස ව්‍යාප්තිය ලෝක වසංගත තත්ත්වයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර අදට වසරක් සපිරේ. 2019 වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේදී චීනයේ වුහාන් නගරයෙන් ආරම්භ වූ කොවිඩ් වෛරසය පසුව ලෝකයේ…

Continue Readingකොවිඩ් -19 ලෝක වසංගතයට වසරයි.