සංවේදී ලේඛණ 22 නීතිපතිට ලබාදෙන්න.

පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය කල ජනාධිපති කොමිසමේ වාර්තාවේ අඩංගු එහෙත් මේ දක්වා නීතිපතිවරයාට දී නොමැති සංවේදී ලේඛණ 22 ක් වහා ලබාදීමට කටයුතු කරන්නැයි ශ්‍රී ලංකා කතෝලික රදගුරු සම්මේලනය…

Continue Readingසංවේදී ලේඛණ 22 නීතිපතිට ලබාදෙන්න.