කැනේඩියානු මහ කොමසාරිස්ගේ ට්විටර් පණිවුඩය.

තමාව ආවේක්ෂණයට ලක්ව ඇත්දැයි ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් මෙරට කැනේඩියානු මහ කොමසාරිස් ඩේවිඩ් මැකිනන් මහතා විමසා සිටියි.ඔහු ප්‍රශ්න කර සිටින්නේ, තම නිළ නිවස ඉදිරිපිට මාධ්‍ය නොමැති අවස්ථාවක තම පෞද්ගලික රැස්වීම්…

Continue Readingකැනේඩියානු මහ කොමසාරිස්ගේ ට්විටර් පණිවුඩය.