හෙටින් ඇරඹෙන පාර්ලිමේන්තු සතිය.

පාස්කු දින එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය  පිළිබඳ සොයා බැලූ  ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාව පිළිබඳව විවාදය  මාර්තු 10 වැනි දින ආරම්භවේ. මේ බව කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති පාර්ලිමේන්තු…

Continue Readingහෙටින් ඇරඹෙන පාර්ලිමේන්තු සතිය.