ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය,ජනාධිපති කොමිසම ගැන ප්‍රශ්නයක.488

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ විසින් පත්කරන ලද දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳ විශේෂ ජනාධිපති කොමිසමේ වාර්තාව ගැන දැනට මාධ්‍ය මගින් හෙළිකරන ලද තොරතුරු අනුව එය රටේ නීතියේ පාලනය අවතක්සේරු කර ඇති බවත්, අධිකරණයේ…

Continue Readingශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය,ජනාධිපති කොමිසම ගැන ප්‍රශ්නයක.488