ඉන්දියාව තෙල් ටැංකි අත්හරින්නේ ඇයි?

ත්‍රිකුණාමලයේ පිහිටි ඉන්ධන ටැංකි නුදුරු දිනකදීම ශ්‍රී ලංකාව සතුවන බව බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. කොළොන්නාව තොග ගබඩා පර්යන්තයේ  පැවති උත්සවයක් අමතමින් අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියේ එම ඉන්ධන ටැංකි…

Continue Readingඉන්දියාව තෙල් ටැංකි අත්හරින්නේ ඇයි?