මුස්ලිම් කොංග්‍රසය සහ විස්ස.

විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට සහය දුන්‌ ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම්‌ කොංග්‍රස්‌ මන්ත්‍රීවරුන්‌ ජනතාවගෙන්‌ සමාව ගත යුතු බවට එම පක්ෂයේ උත්තරීතර මණ්ඩලය කොන්දේසියක්‌ පනවා තිබෙනවා. එම මණ්ඩලය මෙම තීරණය ගනු ලැබුවේ දරුසලාම්‌…

Continue Readingමුස්ලිම් කොංග්‍රසය සහ විස්ස.