භූමදානය ගැන අවසන් තීරණයක් තවම නෑ.

කොවිඩ් ආසාදිත මළ සිරුරු  භූමදානය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණය ගනු ලබන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් පත් කොට ඇති විශේෂඥ කමිටුවේ උපදෙස් අනුව බව ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා හා වසංගත රෝග සහ කොවිඩ් රෝග…

Continue Readingභූමදානය ගැන අවසන් තීරණයක් තවම නෑ.