භුමදානයට ඉඩදෙන බවට අගමැතිගෙන් ප්‍රකාශයක්.

කොවිඩ් 19 ආසාදනය වීමෙන් මියයන පුද්ගලයන්ගේ සිරුරු භූමදානයට ඉඩදෙන බව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය. අගමැතිවරයා සභාවේ නැගී සිටිමින් එසේ කියා සිටියේ එස්.එම්.මරික්කාර් මන්ත්‍රීවරයා නැගූ පැනයකට පිළිතුරු වශයෙනි.…

Continue Readingභුමදානයට ඉඩදෙන බවට අගමැතිගෙන් ප්‍රකාශයක්.