ශ්‍රීලනිපයෙන් කමිටුවක්.

නව ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීම  පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයේ යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පත් කර ඇති කමිටුව ලබන සතියේ රැස්වන බව එම පක්ෂ මහලේකම්, බතික් හා අත්යන්ත්‍ර රාජ්‍ය ඇමැති දයාසිරි…

Continue Readingශ්‍රීලනිපයෙන් කමිටුවක්.