මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාවේ නව සාමාජිකයන්ට පාර්ලිමේන්තු සභාවේ කැමැත්ත

පාර්ලිමේන්තු සභාවේ 6 වන රැස්වීම  කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  කථානායක නිල නිවසේදී පැවැත්විණි. මෙම රැස්වීමට අග්‍රාමාත්‍ය  මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා,  විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, ධීවර අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා,  පාර්ලිමේන්තු…

Continue Readingමහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාවේ නව සාමාජිකයන්ට පාර්ලිමේන්තු සභාවේ කැමැත්ත