ගල් අඟුරු හොදම විකල්පයද?

නැවත වතාවක් විදුලි බල මණ්ඩලයට ගල් අඟුරු මාෆියාවේ සෙවණැලි වැටෙමින් තිබෙන බවට විපක්ෂයෙන් චෝදනා එල්ල වෙමින් පවතී. ඊට හේතුවී ඇත්තේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියෙන් බැහැරව ස්විස්  ඉන්ටර්නැෂනල් සහ ස්විස්  AG ආයතනවලට ටොන්…

Continue Readingගල් අඟුරු හොදම විකල්පයද?