විජේදාස රාජපක්‍ෂගෙන්,ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂට ලිපියක්…

දුම්කොළ බදු සංශෝධන පනත යටතේ නියම කරන දඩ මුදල් වැඩි කරන ලෙස ඉල්ලා තමා පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කළ පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කරන්නැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජයදාස රාජපක්ෂ, ජනාධිපතිවරයාගෙන් ලිඛිත ඉල්ලීමක්…

Continue Readingවිජේදාස රාජපක්‍ෂගෙන්,ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂට ලිපියක්…