ජනතාවගේ විශ්වාසය රඳාපවතින්නේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය මත.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයකට ස්වාධීන අධිකරණ පද්ධතියක් අවශ්‍ය බව නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා පැවසීය. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නව විනිසුරුවන් ලෙස පත් කළ දිලීප් නවාස්, කුමුදුනී වික්‍රමසිංහ සහ ශිරාන් ගුණරත්න පිළිගැනීම සඳහා පැවැති විශේෂ උත්සවයක්…

Continue Readingජනතාවගේ විශ්වාසය රඳාපවතින්නේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය මත.