ට්‍රම්ප් යයි – බයිඩ්න් එයි.

ඇමෙරිකාවේ 46 වන ජනාධිපතිවරයා ලෙස ජෝ බයිඩින්‌ අද (ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන්‌ රාත්‍රී 10.30ට පමණ)  දිවුරුම්‌ දීමට නියමිතය. ඔහු ජනාධිපනි ධූරයට පත් වන්නේ, දේශපාලනික වශයෙන්‌ බෙදුණු, ආර්ථිකය කඩා වැටුණු සහ කොරෝනා…

Continue Readingට්‍රම්ප් යයි – බයිඩ්න් එයි.