රන්ජන් හිරේ ගියේ රනිල් නිසාද? උපුල් ජෝෂප් ප්‍රනාන්දුගේ ගුරුදා විග්‍රහය

2015 ජනාධිපතිවරණයේ සහ මහ මැතිවරණයේ ජනප්‍රියම කථිකයා වූයේ රන්ජන්ය. රාජපක්ෂලාගේ මිනීමැරුම් සහ හොරකම් එකින් එක හෙලිදරව් කළේය .ඒවාට දඩුවම් පමුණුවන බවට රන්ජන් ශපත කළේය . රන්ජන් කෙතරම් ජනප්‍රිය වූයේදයත් මුහුණුපොතේ…

Continue Readingරන්ජන් හිරේ ගියේ රනිල් නිසාද? උපුල් ජෝෂප් ප්‍රනාන්දුගේ ගුරුදා විග්‍රහය