ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් 11ක සංචාරකයින්ට ‘ජපානයට ඇතුළුවීම තහනම්

ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු ආසියානු කලාපයේ රටවල් 11ක සංචාරකයින්ට ජපානයට ඇතුළුවීම අද (14) සිට තහනම් කර තිබෙනවා. කොවිඩ් – 19 ව්‍යාප්තිය හමුවේ ජපාන අගමැතිවරයා විසින් එරට දේශසීමා ප්‍රතිපත්තිවල වෙනසක් ඇති කර ඇති…

Continue Readingශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් 11ක සංචාරකයින්ට ‘ජපානයට ඇතුළුවීම තහනම්