නව වසර උදාවෙයි.

2021 නව වසර උදාවෙයි.නව වසරේ උදාව වෙනුවෙන් සුබපැතුම් පණිවුඩ නිකුත් කරයි.  ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා. බරපතල අභියෝග හා බාධක හමුවේ වුවද ජාතික අභිලාෂයන් මත පදනම්ව තිරසාර සංවර්ධනයක අත්තිවාරම සැකසීමට අපට…

Continue Readingනව වසර උදාවෙයි.