ජනයා ‘ෆේල්’ වී ආණ්ඩුව ‘පාස්’ විය හැකිද?

කොවිඞ් 19 සමාජගතවී නැති බව ආණ්ඩුව කියයි. එහෙත් දිනෙන් දින හමුවන ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 500-800 අතරය. ඒ අනුව කොවිඞ් සමාජගතවී නැති බව ආණ්ඩුවට කිව හැකි වුවත් එම වෛරසය සමාජ ගතවී නැතැයි…

Continue Readingජනයා ‘ෆේල්’ වී ආණ්ඩුව ‘පාස්’ විය හැකිද?