ඖෂධයකට හෝ එන්නතකට ‘විද්‍යාත්මකව’ අනුමැතිය ලැබෙන්නේ කෙසේද ?

කොරෝනා වෛරසයට එරෙහිව ප්‍රතිශක්තිකරණය ඇති කිරීම සදහා කෑගල්ලේ කපු මහතෙකු විසින් හදුන්වා දුන් බව කියන ‘හෙළ ඖෂධය‘ ඇතුළු දේශීය ඖෂධ සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට සමාජය තුළ බලවත් අවධානයක් සහ ආන්දෝලනයක්…

Continue Readingඖෂධයකට හෝ එන්නතකට ‘විද්‍යාත්මකව’ අනුමැතිය ලැබෙන්නේ කෙසේද ?