வரவு செலவுத் திட்டத்தின் முடிவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட முகாமைத்துவ அணுகுமுறை

இலங்கையின் வரவுசெலவுத் திட்டத்திற்கு   ஏற்புடையதான தேவை யாதெனில், அது ஞானமும் சரியான பாதையுமாகும். நீங்கள் எங்கு செல்கிறீர்கள் என்று தெரியாவிட்டால், எந்தப் பாதையும் உங்களை அந்த இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்லும் என்று ஒரு பழமொழி உள்ளது. விளைவினை அடிப்படையாகக் கொண்ட முகாமைத்துவத்தின்…

Continue Readingவரவு செலவுத் திட்டத்தின் முடிவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட முகாமைத்துவ அணுகுமுறை

ප්‍රතිඵල පාදක කළමනාකරණ ප්‍රවේශය

ප්‍රතිඵල පාදක කළමනාකරණ ප්‍රවේශය ශ්‍රී ලංකාවේ අයවැයට අදාළව අවශ්‍යතාවක් වේ නම් ඒ ඥාණාන්විත බව හා  නිවැරදි ගමන් මගයි. ඔබ ගමන් කරන ස්ථානය කුමක්දැයි නොදන්නේ නම් ඕනෑම මාර්ගයක් ඔබ එම ස්ථානයට…

Continue Readingප්‍රතිඵල පාදක කළමනාකරණ ප්‍රවේශය