කෝවිඩ් 19 ආසදිත මරණවල අවසාන කටයුතු සිදුකල යුතු ආකාරය පිළිබඳව ඉන්දියානු අධිකරණ තීන්දුවක්

කෝවිඩ් 19 වෛරසය වැළඳීමෙන් මියයන පුද්ගලයින්ගේ සිරුරු භූමිදානය කිරීම සුදුසු ද නුසුදුසු ද යන්න පිළිබඳව ශ්‍රීලංකාව තුළ මේ මොහොත වන විට සමාජ කතා බහක් ඇතිව තිබේ. එවැනි සන්දර්භයක් තුළ පසුගියදා…

Continue Readingකෝවිඩ් 19 ආසදිත මරණවල අවසාන කටයුතු සිදුකල යුතු ආකාරය පිළිබඳව ඉන්දියානු අධිකරණ තීන්දුවක්