ජනපති හිතන ටැංකියට බැසිය යුතුය

ජනපති බස්නාහිර යළි විවෘත කළ දවසේ කොවිඞ් මර්දන බලකාය හා තවත් සෞඛ්‍ය අංශ ප්‍රධානීන් පිරිවරා ගෙන කීවේ මේක සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නයක් හෝ ත්‍රස්තවාදි ප්‍රශ්නයක් වුණානම් මට පහසුවෙන් විසඳන්න තිබුණා යනුවෙනි. ඕනෑම…

Continue Readingජනපති හිතන ටැංකියට බැසිය යුතුය