ස්වෛරී ණය පැහැර හැරීමේ අවදානම සහ 2021දී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය

කිසියම් රටක් විසින් ගෙන තිබෙන ණය ආපසු ගෙවීමට පොරොන්දු වූ දිනවලදී ගෙවීමට හැකියාවක් නොමැති නම් එරට ආර්ථිකමය වශයෙන් බංකොළොත් රාජ්‍යයක් බව ජාත්‍යන්තර ආර්ථික විශ්ලේෂණ ආයතනයන්ගේ නිගමනයයි. නිව්යෝර්ක් නුවර පිහිටි ජාත්‍යන්තර…

Continue Readingස්වෛරී ණය පැහැර හැරීමේ අවදානම සහ 2021දී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය