ට්‍රම්ප් සහ බිඩෙන් – ජීවිත කතාවේ වැදගත් අවස්ථා

18 හැවිරිදි ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් සිය හමුදා පාසල් නිල ඇඳුමින් සැරසී සිටින අතර එය 1964 නිව් යෝර්ක් හමුදා ඇකඩමියේ වාර්ෂික සංග්‍රහයේ New York Military Academy’s 1964 yearbook දැක්වේ 1946 ජුනි මාසයේදී…

Continue Readingට්‍රම්ප් සහ බිඩෙන් – ජීවිත කතාවේ වැදගත් අවස්ථා