කොරෝනා සන්නිවේදනයේ ගැටලුව සහ ගැටුම+

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බස්නාහිර පළාත පුරා ම නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ. ඒ හේතුවෙන් බස්නාහිර පළාතේ ඇඳිරි නීති නැති ප්‍රදේශවල ජනයා පවා ආහාර, බෙහෙත් ආදිය එක්රැස් කිරීම…

Continue Readingකොරෝනා සන්නිවේදනයේ ගැටලුව සහ ගැටුම+