බඩගින්නේ වසංගතයට මුහුණ දෙන නිදහස් වෙළෙඳ කලාපය

කොවිඞ් 19 වසංගත රෝගයේ පැතිරයාමත් සමග කටුනායක වෙළෙඳ කලාපයේ ඇඟලුම් සේවක සේවිකාවන් මුහුණ දෙමින් සිටින්නේ දැඩි අර්බුදකාරී තත්ත්වයකටය. නිරෝධායනයට රැගෙන යෑමේ දී සහ එසේ රැගෙන ගිය පසු ඇතැම් සේවක සේවිකාවන්…

Continue Readingබඩගින්නේ වසංගතයට මුහුණ දෙන නිදහස් වෙළෙඳ කලාපය