புதிய பயங்கரவாத எதிர்ப்பு சட்டம் வேண்டாம் – தமிழ்க் கட்சிகள் கூட்டாக வலியுறுத்து

“ புதிய பயங்கரவாத எதிர்ப்புச் சட்ட வரைவில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதற்காக எந்தவொரு முன்மொழிவுகளையும் சமர்ப்பிக்கப்போவதில்லை. அந்தச் சட்ட வரைவு கைவிடப்பட வேண்டும். அதேவேளை, தற்போது அமுலில் உள்ள பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டமும் முழுமையாக நீக்கப்பட வேண்டும்.” – இவ்வாறு தமிழ்க் கட்சிகளின்…

Continue Readingபுதிய பயங்கரவாத எதிர்ப்பு சட்டம் வேண்டாம் – தமிழ்க் கட்சிகள் கூட்டாக வலியுறுத்து