මාකඳුරේ මධුෂ් සිද්ධියෙන් හෙළිවන පොලිසියේ බොළඳකම

මෙරට දරුණු ගණයේ අපරාධකරුවකු ලෙස සැලකුණු සමරසිංහ ආරච්චිගේ මධුෂ් ලක්ෂිත නොහොත් මාකඳුරේ මඳුෂ් ඊයේ(20) දිනයේ ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය සැඟවුණු කුඩු සොයා ඔහුව රැගෙන ගිය අවස්ථාවකදී මරණය පත්ව තිබෙනවා. මෙම මරණය…

Continue Readingමාකඳුරේ මධුෂ් සිද්ධියෙන් හෙළිවන පොලිසියේ බොළඳකම