இனப்பிரச்சினைக்கு அரசியல் தீர்வுகாண இதுவே சிறந்த தருணம்!

 தேசிய இனப்பிரச்சினைக்கு அரசியல் தீர்வை காண்பதற்கு இதுவே சிறந்தகாலகட்டம். எனவே, இது விடயத்தில் ஜனாதிபதியால் முன்னெடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகளுக்கு முழு ஆதரவு வழங்கப்படும்." - என்று ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராஜித சேனாரத்ன தெரிவித்தார்.   " இனப்பிரச்சினைக்கு அரசியல் தீர்வை…

Continue Readingஇனப்பிரச்சினைக்கு அரசியல் தீர்வுகாண இதுவே சிறந்த தருணம்!